17 Sierpnia 2023

Polityka prywatności

Polityka prywatności strony makromed.com.pl
Wersja z dnia 1 stycznia 2020r.

Ochrona danych osobowych naszych Partnerów biznesowych i Klientów stanowi dla nas najwyższy priorytet. Zapewniamy, iż dane zbierane, przetwarzane i wykorzystywane przez nas są chronione zgodnie z przepisami prawa przy zachowaniu odpowiedniej staranności. Poniżej chcielibyśmy poinformować Państwa o celach i zasadach na jakich odbywa się przetwarzanie przekazanych przez Państwa danych osobowych, a także o przysługujących państwu uprawnieniach z tym związanych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Makromed Sp. z o.o. Sp. K., ul. Czechosłowacka 1, 92 216 Łódź. We wszelkich kwestiach dotyczących Państwa danych osobowych możecie się Państwo kontaktować pod adresem pod adresem e-mail: biuro@makromed.com.pl.

Cele i zakres przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w zakresie danych identyfikacyjnych, kontaktowych, rozliczeniowych oraz danych dotyczących realizacji zamówień oraz inne dane podane przez Państwa, o których szczegółowo piszemy poniżej, Przetwarzanie przez nas powyższych danych pozwala nam na obsługę Państwa zamówień, realizację Państwa zleceń oraz indywidualne dostosowanie procesu zakupów na naszej stronie.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji zamówienia, dostarczenia towarów, obsługi Państwa roszczeń i reklamacji, w celu zapobiegania nieuczciwemu i niezgodnemu z prawem korzystaniu z naszej strony internetowej oraz by przedstawiać Państwu oferty i informacje na temat produktów oraz usług dostosowane do Państwa preferencji zakupowych, jeżeli wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie takich informacji.

Odbiorcy danych

Przetwarzając Państwa dane dla wspomnianych powyżej celów przekazujemy je firmom świadczącym na naszą rzecz usługi prawne, finansowe, doradcze oraz w zakresie obsługi informatycznej i obsługi infrastruktury sprzedażowej (w tym strony www), o odbiorcach danych związanych z przetwarzaniem ciasteczek cookie informujemy poniżej w części poświęconej cookie i podobnym technologiom.

Od podmiotów, którym przekazujemy dane naszych Klientów wymagamy przestrzegania zasad ochrony danych osobowych w co najmniej takim samym stopniu, jak ma to miejsce w Makromed Sp. z o.o. Sp. K.

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane na podstawie Państwa zgody na przykład w celu komunikacji marketingowej, w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania tej zgody, które nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

Oprócz prawa do cofnięcia zgody udzieloną nam przez użytkownika, użytkownik ma prawo do następujących dalszych praw, jeżeli spełnione są odpowiednie wymogi prawne:

 • prawo do uzyskania informacji o danych osobowych przetwarzanych przez nas zgodnie z art. 15 RODO;
 • prawo do sprostowania danych zgodnie z artykułem 16 RODO;
 • prawo do usunięcia przechowywanych przez nas danych zgodnie z art. 17 RODO, o ile nie stoi to w sprzeczności wobec przepisów prawa lub innych zobowiązań prawnych lub praw do dalszego przechowywania;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO;
 • prawo do przenoszenia danych zgodnie z artykułem 20 RODO;
 • prawo do sprzeciwu zgodnie z art 21 RODO, z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.

W przypadku sprzeciwu wobec przetwarzania dla celów marketingowych nie będziemy już Państwa danych przetwarzać do takich celów. Należy zaznaczyć, że dane przetwarzane przez naszą stronę nie służą do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Przysługuje Państwu w każdej chwili prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

Przetwarzamy dane, które przekazujecie nam Państwo dobrowolnie. Przetwarzanie Państwa danych jest warunkiem koniecznym dla korzystania z usług oferowanych w serwisie.

Kiedy uzyskują Państwo dostęp do strony internetowej/aplikacji, wymieniane są różne informacje między Państwa urządzeniem końcowym a naszym serwerem. Mogą to być również dane osobowe. Zebrane w ten sposób informacje są wykorzystywane między innymi do optymalizacji naszej strony internetowej oraz do wyświetlania reklam w przeglądarce urządzenia.

Dostęp do naszej strony internetowej/aplikacji

Podczas uzyskiwania dostępu do naszej strony internetowej/aplikacji, informacje są automatycznie przesyłane na serwer naszej strony internetowej/aplikacji i tymczasowo przechowywane przez przeglądarkę używaną w urządzeniu. Następujące informacje są również zbierane bez interwencji użytkownika i przechowywane do czasu automatycznego usunięcia:

 1. adres IP żądającego urządzenia z dostępem do Internetu,
 2. datę i godzinę dostępu,
 3. nazwa i adres URL pobranego pliku,
 4. strona internetowa/aplikacja, z której dokonano dostępu (adres URL strony odsyłającej),
 5. używanej przeglądarki i, w razie potrzeby, systemu operacyjnego komputera z dostępem do Internetu oraz nazwę dostawcy dostępu.

Podstawą prawną przetwarzania adresu IP jest artykuł 6 1.f RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z celów gromadzenia danych wymienionych poniżej. Nie możemy i nie będziemy w stanie wyciągnąć żadnych bezpośrednich wniosków na temat tożsamości z zebranych danych.

Adres IP urządzenia końcowego oraz inne wymienione powyżej dane są wykorzystywane przez nas do następujących celów:

 • zapewnienie sprawnego połączenia,
 • zapewnienie wygodnego korzystania z naszej strony internetowej/aplikacji,
 • ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu.

Dane są przechowywane przez okres 1 roku i po tym czasie są automatycznie usuwane. Ze względów bezpieczeństwa, ale już bez Twojego adresu IP, przechowujemy te informacje w plikach dzienników dłużej i usuwamy je po 2 latach. Dane w plikach dziennika są przechowywane oddzielnie od innych danych.

Jeśli użytkownik zgodził się na tzw. usługi geolokalizacji w przeglądarce innych urządzeniach końcowych, używamy tej funkcji, aby móc oferować indywidualne usługi (np. lokalizację najbliższego sprzedawcy) na podstawie aktualnej pozycji. Pobrane dane GPS będą wykorzystywane wyłącznie do odpowiednich usług. Dostęp do danych GPS można w każdej chwili wyłączyć w ustawieniach urządzenia. Jednak automatyczna lokalizacja i wyszukiwanie w Twojej okolicy nie będzie już możliwe. Można jednak wyszukiwać, wprowadzając kod pocztowy. Przetwarzamy dane lokalizacyjne przetwarzane w ten sposób wyłącznie dla tej funkcji. Podstawą prawną przetwarzania adresu IP jest artykuł 6 1.a RODO.

Zawarcie, realizacja lub wypowiedzenie umowy, przetwarzanie danych po zawarciu umowy

Przedmiotem działalności administratora jest sprzedaż towarów w ofercie. W tym kontekście przetwarzamy dane wymagane do zawarcia, wdrożenia lub rozwiązania umowy zawartej z Tobą. Należą do nich:

 • imię, nazwisko,
 • faktura i adres dostawy, jeśli dotyczy, dodanie adresu,
 • adres e-mail,
 • faktura i dane płatnicze,
 • dane firmowe,
 • numer telefonu, jeśli to konieczne.

Podstawą prawną jest artykuł 6 1.b RODO, tj. na podstawie stosunku umownego między Państwem a nami.

W celu przetworzenia umowy kupna, przekazujemy informacje o adresie dostawy do firmy logistycznej. W celu zapewnienia, że dostawa towarów jest zgodna z Państwa życzeniami, wykorzystujemy Państwa adres e-mail, aby skontaktować się przed dostawą w celu potwierdzenia warunków dostawy.

Przetwarzanie danych w celach reklamowych

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, takie przetwarzanie danych na podstawie artykułu 6 1.f jest zasadniczo możliwe do zrealizowania jako uzasadniony interes, jeżeli nie dotyczy wykorzystania do tego celu środków komunikacji elektronicznej. Czas przechowywania danych w celach reklamowych opiera się na kwestii, czy przechowywanie jest niezbędne dla celu reklamowego lub do momentu złożenia przez Państwa sprzeciwu.

Wysyłanie newsletterów

Na naszej stronie internetowej oferujemy możliwość zapisania się na newsletter. W celu upewnienia się, że podczas wpisywania adresu e-mail nie popełniono żadnych błędów, używamy procedury opt-in: po wprowadzeniu adresu e-mail w polu rejestracji, wyślemy Ci e-mail potwierdzający. Przetwarzanie Twoich elektronicznych danych kontaktowych odbywa się tutaj wyłącznie na podstawie Państwa zgody art. 6 ust. 1a RODO).

Możesz odwołać tę zgodę w dowolnym momencie, na przykład za pośrednictwem linku „Anuluj subskrypcję” zawartego w każdym e-mailu. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych użytkownika w tym celu do momentu odwołania.

Marketing elektroniczny

Automatycznie zbieramy i przetwarzamy dane na naszej stronie internetowej za pomocą plików cookie i technologii podobnych do plików cookie, aby wyświetlać odpowiednie reklamy na tej i innych stronach internetowych oraz mierzyć skuteczność naszych działań. W tym kontekście używamy narzędzia Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads. Podstawą prawną przetwarzania danych w kontekście analizy internetowej i korzystania z usług marketingowych jest art. 6 1.a RODO. Mamy uzasadniony interes w przeprowadzeniu analizy internetowej na podstawie pseudonimów, aby lepiej zrozumieć naszych użytkowników i odpowiednio zoptymalizować naszą stronę internetową.

Pliki cookie i podobne technologie

Używamy tzw. cookies na naszej stronie internetowej. Pliki cookie to niewielkie pliki, które przeglądarka automatycznie tworzy i które są przechowywane na urządzeniu (laptopie, tablecie, smartfonie itp.) podczas odwiedzania naszej strony. Pliki cookie nie wprowadzają zmian w sprzęt ani w oprogramowanie użytkownika. Korzystanie z plików cookies służy do tego, aby korzystanie z naszej oferty było dla Państwa wygodniejsze.

Jeśli masz konto klienta i aktywujesz funkcję „pozostań zalogowany”, informacje przechowywane w ciasteczkach będą przechowywane na Twoim koncie klienta. Jeśli ponownie odwiedzasz naszą stronę, aby korzystać z naszych usług, zostaniesz automatycznie rozpoznany i ustawienia zostaną dostosowane tak, żeby nie trzeba ich ponownie wprowadzać. Czas przechowywania 2 lata. Wykorzystujemy również narzędzia analityczne i wtyczki mediów społecznościowych Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads. Administrator współpracuje z dostawcami technologii retargetingu, które pozwalają nam wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach po wizycie u nas. Zebrane dane są również przechowywane i przetwarzane przez Facebook. Facebook może połączyć te dane z kontem na Facebooku, a także wykorzystywać je do własnych celów reklamowych, zgodnie z zasadami korzystania z danych Facebooka . Jeśli masz konto Google, Google może powiązać te informacje z Twoim kontem Google zgodnie z polityką prywatności Google.

Opcja sprzeciwu/rezygnacji

Oprócz opisanych metod dezaktywacji można również używać plików cookie, aby zapobiegać opisanym ogólnie technologiom poprzez ustawienie pliku cookie w przeglądarce. Więcej informacji na ten temat jak zablokować reklamy znajdziesz tutaj.

Obsługa klienta/realizacja zamówienia

W przypadku skontaktowania się z działem obsługi klienta telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu złożenia zamówienia telefonicznie, kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują w szczególności dane podstawowe (takie jak imię, nazwisko, dodanie nazwy, , dane kontaktowe (np. adres prywatny, numer telefonu komórkowego, adres e-mail).

W przypadku niektórych działań możemy przekazać zlecanie zewnętrznym dostawcom usług co może również dotyczyć przetwarzania danych (w szczególności w celu udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące zamówień online, a także zamówień telefonicznych). W każdym przypadku, gdy współpracujemy z takimi dostawcami usług, są oni zobowiązani do przestrzegania ochrony danych w drodze porozumień umownych w taki sam sposób jak my. Podstawą prawną operacji przetwarzania opisanych w niniejszym dokumencie jest art. 6 s. 1 b RODO (realizacja umowy i środki przedumowne) RODO Usunięcie danych komunikacyjnych następuje nie później niż w przeciągu 2 lat.

Integracja treści stron trzecich

W niektórych miejscach na naszej stronie internetowej włączymy treści stron trzecich. W związku z integracją tych treści, jest technicznie konieczne, aby podać adres IP do oferty osób trzecich, tak aby mogli wyświetlić zawartość dla Państwa. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest artykuł 6f RODO. Mamy uzasadniony interes w optymalizacji naszej strony internetowej i ulepszeniu naszej oferty poprzez uwzględnienie treści osób trzecich.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Tym samy Państwa dane będą przekazywane do wymienionych poniżej podmiotów, których siedziby znajdują się w krajach trzecich:

 • YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Deklaracja ochrony danych:
  • https://policies.Google.com/privacy Rezygnacja jest możliwa na: https://adssettings.Google.com/Authenticated
  • Google Maps (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Polityka prywatności:
  • https://policies.Google.com/privacy Rezygnacja jest możliwa na: https://adssettings.Google.com/Authenticated
 • Instagram (Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA) Polityka prywatności: https://help.Instagram.com/155833707900388

Bezpieczeństwo danych

Wszystkie dane, które osobiście dostarczasz, są przesyłane za pomocą ogólnie akceptowanych i bezpiecznych standardów SSL (Secure Socket Layer). SSL to bezpieczny i sprawdzony standard, który jest również wykorzystywany m.in. w bankowości internetowej. Można rozpoznać bezpieczne połączenie SSL, między innymi, na załączonych s na http (tj. https://…) w pasku adresu przeglądarki lub na ikonę kłódki w dolnej części przeglądarki.

Wykorzystujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony przechowywanych przez nas danych osobowych przed manipulacją, częściową lub całkowitą utratą oraz przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich.

Zmiany polityki

W zakresie, w jakim wprowadzamy nowe produkty lub usługi, procedury internetowe lub wraz z rozwojem wymagań i technologii bezpieczeństwa Internetu „Polityka prywatności” będzie aktualizowana. W związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia zgłoszenia w razie potrzeby. Zmiany zostaną opublikowane tutaj. Dlatego należy regularnie odwiedzać tę stronę internetową, aby dowiedzieć się o aktualnym statusie polityki prywatności.